• Điện thoại: 
  • Email: stg-thanhtri-ththanhtri1@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Sóc Trăng

KE HOACH THANG 3

PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THẠNH TRỊ 1                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           

        Số: …./KH-THTTr1                                   Thạnh Trị, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của trường. Trong tháng 2/2019 trường đã tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

  1. Báo cáo công tác tháng 2/2019:

         Tháng 02/2019, trường tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Tổ chức các hoạt động vui xuân Kỷ Hợi an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng ổn định nề nếp sau tết, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt theo chủ điểm nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2019); đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; Làm tốt công tác vận động học sinh sau tết; Tiếp tục kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

Kết quả các mặt công tác cụ thể như sau

1-Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng

- Hoạt động theo chủ điểm chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2019);

          - Vui tết an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng ổn định nề nếp sau tết Nguyên đán. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ giáo viên và giáo dục học sinh chấp hành nghiêm công văn nghỉ tết Nguyên đán của Phòng GD&ĐT;

- Tham mưu UBND xã rà soát những đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học có giải pháp tiếp tục duy trì sĩ số và vận động học sinh ra lớp sau tết.

2-Công tác phát triển và duy trì số lượng

2.1. Về đội ngũ

Toàn trường có 33 CB,GV,CNV. Trong đó có 14 nữ, và 8 Khmer. Chia ra: BGH : 02 ; TPT Đội : 01 ; GV : 26 ; CNV : 04.

2.2. Về mạng lưới trường, lớp, học sinh

*Huy động 16 lớp với 492 Học sinh;

Khối 1 có 4 lớp với 120 Học sinh;

Khối 2 có 3 lớp với 103 Học sinh;

Khối 3 có 3 lớp với 95 Học sinh;

Khối 4 có 3 lớp với 82 Học sinh;

Khối 5 có 3 lớp với 92 Học sinh;        

So với tháng qua học sinh tăng 1 khối 2.

3-Công tác chuyên môn :

3.1-Giáo dục phổ thông:

-Kiểm tra tình hình duy trì sĩ số học sinh và nề nếp học tập các lớp sau tết;

-Tham gia hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện có 20 em tham gia. Kết quả đạt (3 giải khuyến khích);

-Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm năm học và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên năm 2019;

-Hoàn thành đề kiểm tra giữa HKII khối 4 + 5;

-Kiểm tra hoạt động 4 giáo viên, xếp loại Tốt 4;

3.2-Giáo dục dân tộc:           

-Tham gia viết chữ đẹp Khmer cấp huyện đạt 3 giải khuyến khích;

- Lập phương án kiểm tra nhiệm ý tiếng Khmer hoàn thành chương trình Tiểu học lớp 5;

4/ Công tác y tế, thư viện trường học

* Công tác y tế

- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau tết;

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn tin.

* Công tác thư viện

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường;

- Tăng cường giới thiệu sách, báo trong học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

5/ Giáo dục không chính quy:

-Hoàn thành hồ sơ PCGD tỉnh kiểm tra.

        6/ Hoạt động đoàn thể xã hội:

- Phối hợp chính quyền tổ chức tặng quà tết cho CB-GV-NV nhân dịp Tết Nguyên đán tổng số tiền 8.250.000 đồng

-Tổ chức văn nghệ mừng xuân thành công tốt đẹp;

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội thi "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2019.

7/Công tác xã hội hóa giáo dục

-Quà tết cho học sinh nghèo tổng số tiền 62.700.000 đồng

8.Công tác quản lý

-Tổng hợp hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên, nâng lương trước niên hạn tháng 2/2019 kịp thời đúng quy định;

-Trang trí khẩu hiệu mừng xuân đúng quy định, tổng hợp vệ sinh trước và sau tết nguyên đáng;

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tết đúng quy định.

B-Kế hoạch hoạt động tháng 03/2018

         I/ Công tác trọng tâm:

1.Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt theo chủ điểm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 88 năm ngà