• Điện thoại: 
  • Email: stg-thanhtri-ththanhtri1@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Sóc Trăng

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ

TRƯỜNG TH THẠNH TRỊ 1

  

      Số :     /KH-THTTr1

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                Thạnh Trị, ngày 13  tháng 01 năm 2019

 

 

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của trường. Trong tháng 12/2018 trường đã tổ chức thực hiện các mặt công tác sau :

  1. Báo cáo công tác tháng 12/2018:

Tháng 12/2018, trường tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Hoạt động chủ điểm chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và hưởng ứng tháng hành động Phòng chống HIV/AIDS; Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, kiểm tra cuối HKI, tiếp tục bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp dự thi cấp huyện; Quan tâm công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức; Tăng cường công tác duy trì sĩ sốHS, tiếp tục huy động HS bỏ học trở lại lớp; Tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính cuối năm, lập dự toán kinh phí cho sự nghiệp năm 2019; Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

Kết quả các mặt công tác cụ thể như sau:

1-Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng :

-Tổ chức tốt kiểm tra học kỳ 1 nghiêm túc.

-Tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng niệm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

-Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

-Tiếp tục tập trung giáo dục học sinh kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm trong học tập; Rèn luyện kỹ năng, phương pháp học tập đúng đắn và biết giúp đỡ nhau trong học tập.

-Đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT trong trường học, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh trong năm học 2018-2019 (lồng ghép vào các bộ môn có liên quan). Duy trì tốt công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật trong giáo viên.

2. Về Trường lớp –đội ngũ:

*Huy động 16 lớp với 491 Học sinh.

Khối 1 có 4 lớp với 120 Học sinh.

Khối 2 có 4 lớp với 102 Học sinh.

Khối 3 có 3 lớp với 95 Học sinh.

Khối 4 có 2 lớp với 82 Học sinh.

Khối 5 có 3 lớp với 92 Học sinh.

So với tháng qua giảm 1 em, khối 2 giảm 1;

        Toàn trường có 33 CB,GV,CNV. Trong đó có 14 nữ; Khmer: 08. Chia ra: BGH: 02; TPT Đội: 01; GV: 26; CNV: 04.

3-Công tác chuyên môn :

- Tổ chức nghiêm túc kiểm tra cuối học kỳ 1.

-Tham gia Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy.

-Tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm tổ chức Kiểm tra định kỳ cuối HK1;

-Chuẩn bị tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng huyện Thạnh Trị lần thứ VI  năm 2019;

-Chuẩn bị tốt Thi vở sạch - chữ đẹp – cấp huyên.

-Tổ chức sơ kết học kỳ 1. ( Tổ chuyên môn, P.HT. HT, CĐ, Đội, CTĐ…).

2.2.Giáo dục dân tộc:

-Tổ chức nghiêm túc kiểm tra chất lượng cuối học kì I .

-Thu hồi sách giáo khoa tiếng Khmer HK1.

-Tham dự chuyên đề tại trường TH CS Tuân Tức.

-Sơ kết học kỳ I và báo cáo định kì Phòng GD&ĐT;

2.3. Giáo dục không chính quy:

-Hoàn thành hồ sơ phổ cập.

          -Tỉnh kiểm tra công nhận lại huyện đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2018;

6/ Hoạt động đoàn thể xã hội:

- Công đoàn viên hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS.

-Tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng 22/12. Tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao cấp huyện.

7- Nhận định :

*Ưu điểm :

         -Tổ chức tốt lao động 2 điểm Trung Tâm và điểm lẻ;

-Tham gia đầy đủ các phong trào cấp huyện và đạt hiệu quả như là phong trào giáo viên chủ nhiệm giỏi 3/9;

- Thực hiện công tác chuyên môn đúng tiến độ kế hoạch đề ra;

- GVCN phối hợp với giáo viên Thể Dục hướng dẫn học sinh tốt trong giờ TD buổi sáng và giữa giờ.

*Hạn chế :

          -Vẫn còn HS chưa hoàn thành 2 môn TV và Toán khối 1 có 6 em, khối 4 có 2 em.

          -TSHS : 491. HS chưa hoàn thành HKI 6 em tỉ lệ 1,2%;  

           - Khâu vệ sinh vẫn còn hạn chế, một số ít giáo viên chưa thật sự quan tâm đến việc giáo dục học sinh biết giữ gìn khu vệ sinh.

B-Kế hoạch hoạt động tháng 01/2018:

I/ Công tác trọng tâm:

1.Tổ chức sơ kết HKI năm học 2018 – 2019;

2. Đẩy mạnh công tác chuyên môn và ổn định nề nếp dạy và học sau kiểm tra HKI;

3.Thi viết chữ đẹp cấp huyện.

4. Tăng cường công tác duy trì sĩ số.

5. Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

6. Đón đoàn kiểm tra hoạt động sư phạm của PGD.

II/ NHỆM VỤ CỤ THỂ

1/Công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên Việt Nam 9/1;

- Ổn định nề nếp và duy trì sĩ số học sinh sau kiểm tra HKI;

-Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa và công tác chủ nhiệm. Tổ chức họp phụ huynh học sinh;

-Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em;

-Chuẩn bị tốt kết quả học tập của học sinh, khi họp PHHS báo cáo về tình hình học tập của các em.

2/Công tác chuyên môn:

2.1/Giáo dục phổ thông:

-Tổng hợp và báo cáo sơ kết HK I, báo cáo giữa năm theo phần mềm EQMS và cập nhật CSDL trước ngày 04/01/2019;

-Vào chương trình HK II ngày 07/01/2019;

-Các Tổ, lớp xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình học kì I;

- Tham gia chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cấp huyện, cụm trường (kế hoạch riêng);

- Tham gia thi Viết chữ đẹp cấp huyện ngày 12/01/2019 tại Trường Tiểu học Tuân Tức 1;

-Tham gia tốt cuộc thi “Tự làm đồ dùng dạy học”, “ Tự làm đồ dùng học tập” thiết kế bài giảng E-Leaming cấp trường;

- Kiểm tra, đôn đốc các lớp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2019;

          -GVCN lên kế hoạch phụ đạo HS chưa hoàn thành chương trình HKI;

          -Tham dự chuyên đề cấp tỉnh ngày 24/01/2019 tại thị xã Vĩnh Châu.

          - Đón đoàn kiểm tra chất lượng giáo dục của PGD&ĐT, SGD&ĐT;

2.2/ Giáo dục dân tộc:

- Tổng hợp báo cáo sơ kết học kì I gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Vào chương trình học kỳ II (7/01/2019);

- Tham gia chuyên đề tại trường Tiểu học đối tượng là giáo viên dạy Khmer và Phó Hiệu trưởng dự ngày 21/01/2019).

-Tham gia "Hội thi Viết chữ đẹp" cấp huyện.

-Tham gia“ Hội khỏe phù đổng" cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nhiệm ý tiếng khmer hoàn thành chương trình tiểu học lớp 5.

2.3/ Giáo dục không chính quy:

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập năm 2018 chuẩn bị Tỉnh kiểm tra công nhận.

3/ Công tác xây dựng, y tế, thư viện trường học

* Công tác xây dựng

Tăng cường kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tiếp tục yêu cầu sửa chữa nhỏ điểm Trương Hiền

* Công tác y tế

Tổ chức tuyên truyền và phòng chống các bệnh mùa lạnh, phát huy năng

lực chuyên môn của nhân viên y tế trường học, trang bị một số dụng cụ cần

thiết cho nhân viên y tế hoạt động.

* Công tác thư viện

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường;

- Tăng cường giới thiệu sách, báo trong học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

-GVCN phối hợp với Thư Viện tiếp tục mượn SGK cho các em, chuẩn bị vào chương trình HKII.

4/ Hoạt động đoàn thể xã hội:

          -Phối hợp với chính quyền tổ chức Mừng Đảng, mừng xuân 2019;

- Phối hợp với chính quyền tham gia tốt giải điề kinh cấp huyện năm 2019 với các nội dung: chạy, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng và bơi lội;

- Công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết các hoạt động Đoàn thể trong nhà trường và tổ chức xét thi đua HKI đảm bảo đúng quy định, khách quan và công khai;

-Lên kế hoạch tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Quý Hợi 2019.

5/ Công tác quản lý

          -Nghỉ tết dương lịch từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019, đi làm bù ngày 5/1/2019;

          -Tổ chức Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Qúy Hợi 2019 trên tinh thần ( vui tươi tiết kiệm); Không tham gia các tệ nạn xã hội;

          -Tham gia tổng kết GVCN giỏi;

-Tổ chức sơ kết HKI và Triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII;

-Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và các phong trào ở HKII;

-Tổng hợp hồ sơ đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên, nâng lương trước niên hạn tháng 01/2019 kịp thời theo quy định;

-Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung thông tin công chức, viên chức vào chương trình quàn lý PEMIS.

-Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em;

-Thực hiện phong trào ( chống rác thải nhựa) trong trường học theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

        Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 12/2018 và kế hoạch hoạt động tháng 01/2019 đề nghị các bộ phận, CB-GV-CNV  tổ trưởng và phó Hiệu Trưởng nghiên cứu thực hiện./.   

  

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

-PGDĐT ( để báo cáo )

-CBGV-NV toàn trường ( để thực hiện )

-Lưu VT

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Phân công

31/12/2018-01/01/2019

Nghỉ tết dương lịch

2 điểm trường

 

GV-HS

03/01/2019

Báo cáo sơ kết HKI

PGD

HT

04/01/2019

Tham gia thi GVCN giỏi 

DTNT

GVCN

08/01/2018

Vào chương trình HKII

2 điểm

16 lớp

09/01/2019

Họp lệ hiệu trưởng

PGD

HT

12/01/2019

Tham gia thi viết chữ đẹp

THTTức

HS

15/01/2019

Họp hội đồng sư phạm

Trung Tâm

CB-GV-NV

18/01/2019

Xét thi đua trường

T. Tâm

BTĐ

21/01/2019

Dự Chuyên đề Khmer

TH-TTân 2

PHT-T Na

 

Kiểm tra HĐSP 2 giáo viên

2 điểm

PHT. KT

24/01/2019

Dự Chuyên đề tỉnh

TX- VC

HThoặc PHT

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 4
Tháng trước : 95