• Điện thoại: 
  • Email: stg-thanhtri-ththanhtri1@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Sóc Trăng

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ

TRƯỜNG TH THẠNH TRỊ 1

 

         Số : ....../KH-THTTr1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                Thạnh Trị, ngày 21  tháng 02 năm 2019

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2019

         Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của trường. Trong tháng 1/2018 trường đã tổ chức thực hiện các mặt công tác sau :

 A- Báo cáo công tác tháng 1/2019:

Tháng 01/2019, trường tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Đẩy mạnh công tác chuyên môn và tăng cường công tác kiểm tra sau HKI; Tham gia giải Điền kinh cấp huyện; Tăng cường công tác duy trì sĩ số, tiếp tục huy động học sinh bỏ học trở lại lớp; Vào chương trình HKII đúng theo quy định.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên theo kế hoạch.

 Kết quả các mặt công tác cụ thể như sau:

1-Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng :

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên Việt Nam 9/1;

-Ổn định nề nếp và duy trì sĩ số học sinh sau kiểm tra cuối HKI;

-Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, HĐNGLL và công tác chủ nhiệm. Đồng thời liên lạc với gia đình sau khi có kết quả HKI về tình hình học tập của học sinh.

2-Về Trường lớp -đội ngũ :

*Huy động 16 lớp với 491 Học sinh;

Khối 1 có 4 lớp với 120 Học sinh;

Khối 2 có 3 lớp với 102 Học sinh;

Khối 3 có 3 lớp với 95 Học sinh;

Khối 4 có 3 lớp với 82 Học sinh;

Khối 5 có 3 lớp với 92 Học sinh;        

So với tháng qua học sinh ổn định.

*Toàn trường có 33 CB,GV,CNV. Trong đó có 14 nữ, và 8 Khmer. Chia ra: BGH : 02 ; TPT Đội : 01 ; GV : 26 ; CNV : 04.

3-Công tác chuyên môn :

3.1-Giáo dục phổ thông:

- Hoàn thành báo cáo sơ kết HKI gởi về Phòng GD&ĐT;

- Vào chương trình học kỳ II ngày 07/01/2019;

- Kiểm tra đôn đốc các lớp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiểu niên Nhi đồng huyện Thạnh Trị năm 2018;

- Thực hiện tốt cuộc thi “Tự làm đồ dùng dạy học”, “Tự làm đồ dùng học tập;

-Tham gia dự chuyên đề cấp cấp trường, cụm, huyện.

-Tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện đạt 3 giải khuyến khích.

3.2-Giáo dục dân tộc:

- Báo cáo sơ kết học kỳ 1;

- Kiểm tra danh sách lớp 5 dự thi nhiệm ý tiếng Khmer năm học 2018-2019;

- Vào chương trình học kỳ II ( đồng bộ với chương trình phổ thông).

4/ Công tác y tế, thư viện trường học

* Công tác y tế

Tuyên truyền và phòng chống các bệnh mùa lạnh, phát huy năng lực chuyên môn của nhân viên y tế trường học, trang bị một số dụng cụ cần thiết cho nhân viên y tế hoạt động.

* Công tác thư viện

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường;

- Tăng cường giới thiệu sách, báo trong học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

5/ Giáo dục không chính quy

- Tiếp tục cập nhật đối tượng vào phiếu điều tra hộ gia đình;

- Điều chỉnh số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

6/ Hoạt động đoàn thể xã hội

- Phối hợp với chính quyền tham gia tốt giải điền kinh cấp huyện năm 2019 với 1 môn thi đấu bơi lội chưa đạt giải;

- Công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết các hoạt động Đoàn thể trong nhà trường và tổ chức xét thi đua HKI đảm bảo đúng quy định, khách quan và công khai.

7/ Công tác xã hội hóa giáo dục

Trong tháng 01/2019, trường đã làm tốt công tác vận động hỗ trợ cho 231 em học sinh nghèo, cận nghèo đón tết Nguyên đán với tổng số tiền 62.700.000 nghìn đồng (trong đó gồm gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, quần, áo ...)

8/Công tác quản lý

-Tổ chức sơ kết học kỳ và triển khai phương hướng học kỳ II;

-Tiếp tục chỉ đạo hoạt động chuyên môn và phong trào ở học kỳ II;

          -Hoàn thành hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng quy định.

B/Kế hoạch hoạt động tháng 2/2019

I/ Công tác trọng tâm:

        1. Tổ chức các hoạt động vui xuân Kỷ Hợi an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng ổn định nề nếp sau tết. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt theo chủ điểm nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019);

2. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn;

3. Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh sau tết;

4. Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

II/ CỤ THỂ.        

1/Công tác chính trị tư tưởng:

- Hoạt động theo chủ điểm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018);

- Thực hiện vui tết an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng ổn định nề nếp sau tết Nguyên đán. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm công văn nghỉ tết Nguyên đán của Phòng GD&ĐT;

- Tham mưu UBND xã rà soát những đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, (nếu có)

- Tham mưu UBND xã rà soát những đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, đề ra giải pháp tiếp tục duy trì sĩ số và vận động học sinh ra lớp sau tết. ( nếu có )

          -Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương khóa XI, gắn với chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) và chuyên đề năm 2019.

2/Công tác chuyên môn:

2.1/Giáo dục phổ thông:

- Đón đoàn kiểm tra tình hình các đơn vị sau Tết của PGD&ĐT; SGD&ĐT;

- Đón đoàn kiểm tra chất lượng học sinh của PGD&ĐT; SGD&ĐT;

-Tổ chức chuyên đề khối 3 vào lúc 13 h 30 phút ngày 01/03/2019;

- Đón đoàn kiểm tra, hỗ trợ việc xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch năm học và Cuộc thi Sáng tạo TNNNĐ năm 2019;

- Các tổ tham gia làm Đồ dùng dạy học;

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Chuẩn bị ra đề kiểm tra giữa HKII khối 4,5.

- Tham dự Hội Nghị sơ kết HKI và tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2017 vào ngày 03/02/2018 tại trường CĐ Sóc Trăng.

 2.2/ Giáo dục dân tộc:

- Lập phương án kiểm tra nhiệm ý tiếng Khmer hoàn thành chương trình Tiểu học.

2.3/ Giáo dục không chính quy:

          -Vận động đối tượng xóa mù chữ ra lớp hoàn thành chỉ tiêu xã giao;

3/ Công tác y tế, thư viện trường học

* Công tác y tế

- Tự kiểm tra hồ sơ của công tác y tế trường học để chuẩn bị cho TTYT Huyện kiểm tra 24-25/02/2019;

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh ATTP sau tết Nguyên đán;

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn tin.

* Công tác thư viện

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Nhận báo Măng non do PGD cấp.

 4/ Hoạt động đoàn thể xã hội:

- Phối hợp chính quyền tổ chức tặng quà tết cho CB-GV-NV nhân dịp Tết Nguyên đán;

- Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch Hội thi "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2019.

-Tổ chức ngày hội thu gom phế liệu.

5/ Công tác quản lý.

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên, nâng lương trước thời hạn tháng 01 và tháng 02/2017 kịp thời theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức nộp về PGD&ĐT; hồ sơ cá nhân ở trường chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của SDG&ĐT;

- Tổ chức công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân thuộc các trường hợp phải công khai theo Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 03/01/2019 của Phòng UBND huyện;

-Treo khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân và tổng vệ sinh trước và sau tết.

-Tổ chức Văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi và trang trí khẩu hiệu mừng Đảng, Mừng xuân và tổng vệ sinh trước và sau tết Nguyên đán theo quy định, nhanh chóng ổn định nề nếp;

-Phân công trực tết theo quy định của PGD. Trực đúng thời gian đã quy định và báo cáo định kỳ về PGD&ĐT.

6/ Nhận định tình hình:

* Ưu điểm:

- Sau tết học sinh ra lớp ổn định, không có giảm sĩ số;

-Tổ chức văn nghệ mừng xuân, phát quà cho học sinh nghèo, cận nghèo ăn tết;

- Hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Công tác trực trường đúng quy định, khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên trường học sau tết tốt.

* Hạn chế:

- Vẫn còn học sinh chưa hoàn thành chương trình HKI, có 2 lớp 4 và 2 lớp 5 không tham gia phong trào Vừ A Dính.

- Vẫn còn một số ít giáo viên chưa tham gia hoạt động tập thể của nhà trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 01/2019 và kế hoạch hoạt động tháng 02/2019 đề nghị CB-GV-CNV và các bộ phận, tổ trưởng và phó Hiệu Trưởng nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

-PGDĐT ( để báo cáo )

-CBGV-NV( để thực hiện )

-Lưu VT                                                                        

  

                                                                                       Trần Thị Thu Tuyết

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Phân công

30/01/2019

Tổ chức Văn nghệ Mừng xuân

Trung tâm

CB-GV-NV-HS

21/02/2019

Cập nhật hồ sơ cá nhân

PGD

P.HT, Thơ, Tồng, An, N.Sơn

21/02/2019

Kết nạp Đảng viên mới

Văn phòng

Tất cả đảng viên

01/03/2019

Tổ chức Chuyên đề khối 3 (13h30)

Văn phòng

Tất cả CB-GV-NV

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 72
Tháng trước : 65